Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa sa predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima

2. Analiza rada Nadzornog tima za 2009. godinu

3. Predlaganje novih projektnih ideja

4. Formiranje Implementacijskog tima za projekt „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH”

5. Imenovanje člana Komisije za javne nabave za projekt „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sustav BiH”

6. Razno

održat će se u utorak 23.02.2010. godine u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u prostorijama Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH (III sprat – kancelarija br. 356), Trg BiH 1, s početkom u 12:30 sati.