Петнаеста сједница Управног одбора фонда за реформу јавне управе, са сљедећим дневним редом:

1.    Усвајање Записника са четрнаесте сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 15.12.2009. године

2.    Разматрање извјештаја о евалуацији понуда у оквиру јавне набавке консултантских услуга за пројекат „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе И“ са приједлогом мјера – приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку консултантских услуга за имплементацију пројекта Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе И“

3.    Разматрање пројектног задатка „Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ“ из области Управљање људским потенцијалима

4.    Информација у вези са поништењем поступка јавне набавке услуга за имплементацију пројекта „Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима”

5.    Разно.

одржаће се у петак, 05.02.2010. године са почетком у 12:00 сати у Административном центру Владе Републике Српске (2 спрат сала број 7), Трг Републике Српске 1, Бања Лука.