Petnaesta sjednica Upravnog odbora fonda za reformu javne uprave, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa četrnaeste sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 15.12.2009. godine

2.    Razmatranje izvještaja o evaluaciji ponuda u okviru javne nabavke konsultantskih usluga za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“ sa prijedlogom mjera – prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“

3.    Razmatranje projektnog zadatka „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“ iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima

4.    Informacija u vezi sa poništenjem postupka javne nabavke usluga za implementaciju projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima”

5.    Razno.

održaće se u petak, 05.02.2010. godine sa početkom u 12:00 sati u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (2 sprat sala broj 7), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.