Дневни аваз: Директорица Дирекције за европске интеграције (ДЕИ) БиХ Невенка Савић у интервјуу за Агенцију ОНАСА изјавила је како ова дирекција редовно обавља повјерене јој активности, наглашавајући да застоја у њеном раду нема, унаточ изостанку политичких договора о битним питањима у БиХ, што генерално успорава, па и зауставља процес европских интеграција наше земље. Између осталог, поновила је да ће јој до краја мандата приоритет бити побољшање координације са државним институцијама, али и јачање вертикалне сарадње са институцијама на нижим нивоима власти у БиХ.

Можете ли указати на најважније активности које тренутно води ДЕИ БиХ и које су то обавезе које БиХ и Дирекцију очекују у наредном периоду?

– ДЕИ наставља редовне активности, у складу са надлежностима и све су врло битне. Издвојила бих неке. Наиме, Дирекција је приступила изради анализе укупног напретка европских интеграција у периоду 2005-2009. година, што је један од закључака Вијећа министара БиХ након разматрања Информације о налазима и препорукама у Извјештају Европске комисије (ЕK) о напретку БиХ 2009. Ова ће анализа обухватити кумулативе оцјене напретка по поглављима из извјештаја ЕK, буџетска средства институција БиХ, потрошена средства финансијске помоћи Европске уније (ЕУ), законодавну и преводилачку активност институција, те развој људских ресурса потребних за процес европских интеграција.

Такођер, с обзиром на то да је ДЕИ генерални координатор свих активности TAIEX-а за БиХ, а овај инструмент представља значајну техничку помоћ у транспозицији легислативе ЕУ, почетком децембра биће организован састанак о овој тематици.

Посебно битним сматрам нагласити како је, с обзиром на скоро ступање на снагу Лисабонског уговора, Сектор за превођење у ДЕИ приступио превођењу овог уговора. Везано за ИПА-у, програмирање за ИПА-у 2010. је при крају. БиХ је предала прелиминарну листу пројектних идеја, а након тога и пројектних приједлога, а 2. децембра се очекују коментари ЕK, како би током тог мјесеца могла бити извршена ревизија и финализација пројектних приједлога за финансирање у оквиру ИПА 2010.

При преузимању дужности директорице ДЕИ БиХ указали сте на потребу јачања координације између Дирекције и институција државне извршне и законодавне власти. Јесте ли задовољни тренутном сарадњом?

– Током првог обраћања јавности казала сам како ће усавршавање функције координације и с обзиром на рад институција у бх. процесу европских интеграција и на финансијску помоћ ЕУ, бити приоритет у моме мандату. Побољшање координације рада институција подразумијева усавршавање и хоризонталне координације, дакле на нивоу министарстава и других тијела управе БиХ и институција БиХ и вертикалне, односно координације активности државних институција према ентитетским владама и Влади Брчко Дистрикта.

Раније сте упозоравали на недостатак финансијских средстава за превођење аката европске правне стечевине. Како ће тај проблем бити ријешен? Да ли сте тражили да Дирекцији буде дозначен већи износ средстава за тај посао у буџету за наредну годину или ће БиХ за своје потребе користити преводе од сусједних земаља, Хрватске и Србије, што се помињало као једна од могућности за рјешавање овог проблема?

– ДЕИ је надлежна за организацију, реализацију и координацију процеса превођења 'acquisa', те, у сарадњи са надлежним институцијама, за припрему терминолошких рјешења, приручника за превођење, дефинисање методологије… Дирекција, у складу с буџетским могућностима, преводи прописе који су приоритети у проведби Европског партнерства и ССП-а. Наравно да значајан дио превођења прописа из своје надлежности обављају институције које имају капацитете за овај посао.

Евидентно је заостајање БиХ за сусједним земљама на европском путу, на што упозоравају и европски званичници. Како коментирате тренутну политичку ситуацију у БиХ и у којој мјери се немогућност постизања политичког договора о важним питањима у нашој земљи одражава на рад ДЕИ БиХ?

– У техничком и оперативном смислу Дирекција редовно обавља активности из своје надлежности. Споменула сам састанак Привременог одбора између БиХ и ЕK којем су претходила три припремна састанка представника БиХ. Дакле, нема застоја у раду ДЕИ. Међутим, застоји у смислу непостизања политичких договора о битним питањима успоравају, па и заустављају процес европских интеграција генерално. Рецимо, ДЕИ је, како сам казала, обавила техничке припреме за подношење апликације за чланство, међутим порука је ЕЦ како предаји апликације за чланство треба претходити постизање политичких договора који ће омогућити затварање ОХР-а.

Посљедње информације из званичног Брисела говоре да би БиХ безвизни режим могла добити половином наредне године. ДЕИ БиХ је у сталном контакту с европским институцијама – има ли назнака да би ти рокови могли бити скраћени, посебно у свјетлу залагања појединих заступника у Европском парламенту?

– Представници ЕУ више пута су указали на то како је БиХ у посљедњих неколико мјесеци много учинила у погледу реализације услова из Мапе пута за либерализацију визног режима. Остало је још неколико услова које морамо испунити. Према информацијама које имамо, БиХ је доставила извјештај о ономе што је урађено у овом смислу и о томе ће се разговарати на састанку стручњака БиХ и ЕK почетком децембра. Потом, 7. децембра, услиједиће посјета првог мониторинг тима који ће извијестити ЕЦ о ситуацији на терену. Планирају се након тога посјете још два мониторинг тима, а њихови ће извјештаји бити темељ за приједлог ЕK. Коначна одлука ће, дакле, овисити о томе хоћемо ли убрзо испунити преостале услове, али и о извјештајима мониторинг стручњака ЕK.