Сједница Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област Информационих технологија одржана је у четвтак, 19.11.2009. године, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе у Сарајеву. Сједници су присуствовали чланови Надзорног тима са нивоа Федерације БиХ и Брчко дистрикта БиХ.

Поред низа питања дискутованих на састанку, разматран је и индивидуални пројектни приједлог и пројектни задатак Брчко дистрикта БиХ под називом "One Stop Shop – сервиси за помоћ грађанима, пројекат Брчко дитрикта БиХ". Учесници су, након дискусије, дали подршку пројекту уз одређене сугестије предлагачу ради побољшања квалитета пројекта, које је предлагач и прихватио. Свим осталим члановима Надзорног тима који су позвани а из оправданих разлога нису били присутни сједници Надзорног тима омогућиће се писано изјашњавање о питањима уврштеним на дневни ред сједнице.

Циљ овог пројекта је приближавање јавне управе грађанима и привредним субјектима те стварање управе у којој ће, кориштењем информационих технологија, грађани и пословни субјекти моћи обављати све своје послове с владом путем интернета од куће, са радног мјеста или на посебним пултовима постављеним на разним локацијама у граду, које су лако и у свако вријеме доступне грађанима и пословним субјектима.

Према приоритетној листи након провођења пројекта "One Stop Shop – сервиси за помоћ грађанима, пројекат Брчко дитрикта БиХ" грађанима ће бити доступне онлајн услуге као што су:

 

1.  Увид у стање порезних обавеза за правна и физичка лица;

2.  Услуге за запошљавање;

3.  Лични документи (пасоши и возачке дозволе): предаја захтјева;

4.  Пријава полицији (нпр. у случају крађе);

5.  Јавне библиотеке (доступност каталога, алата за претраживање);

6.  Изводи из матичних књига (рођених, вјенчаних): захтјев и испорука;

7.  Пријављивање пресељења (промјена адресе);

8.  Здравствене услуге (нпр. интерактивно савјетовање о услугама које постоје у различитим болницама, заказивање прегледа или боравка у болницама);

9.  Регистар пословних субјеката (правних лица);

10. Похвале, примједбе и жалбе грађана;

11. Увид у стање појединог предмета грађана;

 

Пословним субјектима биће доступне услуге као што су:

 

1.  Порези које плаћају пословни субјекти: обавјештавање;

2.  Регистрација нових предузећа;

3.  Дозволе на основу закона о животној средини (укључујући извјештавање);

4.  Јавне набавке: покретање процеса.

 

Како реализација "One Stop Shop – сервиси за помоћ грађанима, пројекат Брчко дитрикта БиХ" има велику важност и значај за грађане и пословне субјекте, наведни пројекат ће бити предложен за упућивање на прву слиједећу сједницу Управног одбора Фонда за реформу јавне управе.