Sjednica Nadzornog tima za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Informacijskih tehnologija održana je u četvtak, 19.11.2009. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Sjednici su prisustvovali članovi Nadzornog tima sa razina Federacije BiH i Brčko distrikta BiH.

Pored niza pitanja diskutiranih na sastanku, razmatran je i individualni projektni prijedlog i projektni zadatak Brčko distrikta BiH pod nazivom "One stop shop – servisi za pomoć građanima, projekt Brčko distrikta BiH“. Učesnici su, nakon diskusije, dali potporu projektu uz određene sugestije predlagaču radi poboljšanja kvalitete projekta, koje je predlagač i prihvatio. Svim ostalim članovima Nadzornog tima koji su pozvani a iz opravdanih razloga nisu bili prisutni sjednici Nadzornog tima će se omogućiti pisano izjašnjenje o pitanjima uvrštenim na dnevni red sjednice.

Cilj ovog projekta je približavanje javne uprave građanima i privrednim subjektima te stvaranje uprave u kojoj će, korištenjem informacijskih tehnologija, građani i poslovni subjekti moći obavljati sve svoje poslove s vladom putem interneta od svoje kuće, sa svog radnog mjesta ili na posebnim pultovima postavljenim na raznim lokacijama u gradu, koje su lako i u svako vrijeme dostupne građanima i poslovnim subjektima.

Prema prioritetnoj listi nakon provođenja projekta "One stop shop- servisi za pomoć građanima, projekt Brčko ditrikta BiH“ građanima će biti dostupne online usluge kao što su:

 

1.  Uvid u stanje poreznih obveza za pravna i fizička lica;

2.  Usluge za zapošljavanje;

3.  Osobni dokumenti (pasoši i vozačke dozvole): predaja zahtjeva;

4.  Prijava policiji (npr. u slučaju krađe);

5.  Javne biblioteke (dostupnost kataloga, alata za pretraživanje);

6.  Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih): zahtjev i isporuka;

7.  Prijavljivanje preseljenja (promjena adrese);

8.  Zdravstvene usluge (npr. interaktivno savjetovanje o uslugama koje postoje u različitim bolnicama, zakazivanje pregleda ili boravka u bolnicama);

9.  Registar poslovnih subjekata (pravnih lica);

10. Pohvale, primjedbe i žalbe građana;

11. Uvid u stanje pojedinog predmeta građana;

 

Poslovnim subjektima bit će dostupne usluge kao što su:

 

1.  Porezi koje plaćaju poslovni subjekti: obavještavanje;

2.  Registriranje novih preduzeća;

3.  Dozvole na osnovu zakona o životnoj sredini (uključujući izvješćivanje);

4.  Javne nabavke: pokretanje procesa.

 

Kako realizacija "One stop shop- servisi za pomoć građanima, projekt Brčko ditrikta BiH“ ima veliku važnost i značaj za građane i poslovne subjekte, navedni projekat će biti predložen za upućivanje na prvu slijedeću sjednicu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave.