Е-капија: Просјечна мјесечна исплаћена нето плаћа по запосленом за септембар у Федерацији БиХ износила је 784,86 КМ, што је номинално више за 0,3 % у односу на аугуст.

Према новим подацима Федералног завода за статистику, просјечна исплаћена нето плаћа по запосленом за септембар је номинално виша за 1,5 %, а реално за 3,1 % у односу на исти мјесец претходне године.

Просјечна мјесечна исплаћена бруто плаћа по запосленом за септембар у Федерацији БиХ је износила 1.194,67 КМ, што је номинално више за 0,5 % у односу на аугуст.

Просјечна мјесечна исплаћена бруто плаћа за септембар је номинално виша за пет посто, а реално за 6,7 % у односу на исти мјесец претходне године.