E-kapija: Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za septembar u Federaciji BiH iznosila je 784,86 KM, što je nominalno više za 0,3 % u odnosu na august.

Prema novim podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom za septembar je nominalno viša za 1,5 %, a realno za 3,1 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za septembar u Federaciji BiH je iznosila 1.194,67 KM, što je nominalno više za 0,5 % u odnosu na august.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća za septembar je nominalno viša za pet posto, a realno za 6,7 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine.