Независне новине: Буџет Федерације БиХ неће моћи поднијети исплаћивање плата и накнада за многобројне упосленике у федералним органима државне управе и једино рјешење је отпуштање броја упослених или смањивање плаћа, изјавио је Вјекослав Беванда, допремијер и министар финансија ФБиХ.

 

Због мањка средстава у буџету Влада ФБиХ је 14. септембра министарства, управе и друге федералне органе и тијела задужила да дају приједлоге смањења броја упослених.

 

Међутим, прозване институције нису имале приједлог за смањење броја упослених, него је Министарству правде ФБиХ које је било задужено да прикупи информације речено да морају запошљавати још радника.

 

"Према овим информацијама, укупна попуњеност према систематизацији радних мјеста је око 75 одсто, што значи да није било приједлога за смањивање кадра него чак за запошљавање нових. Из достављених података може се закључити да у тијелима ФБиХ нема вишка упослених и да би се отпуштање одразило на квалитет и квантитет програмских задатака", казао је Ентони Шеперић, гласноговорник Министарства правде ФБиХ.

 

Беванда сматра апсурдним одговоре којима је назначено да се мора још додатно запошљавати.

 

"Буџет неће моћи поднијети оволика издвајања. То је свима јасно. Или ће се смањивати број упослених или ће свима морати бити смањене плате. Сви то знају, али се сви превише баве политиком", казао је Беванда.

 

Он је истакао да ће смањивање ових трошкова морати доћи на ред прије или касније.

 

"И борачке организације и све остале категорије су схватиле да мора доћи до уштеда, само то није схватила федерална администрација која се понаша као заштићени мадвјед", казао је Беванда.

 

У Уреду државног координатора за реформу јавне управе сматрају да није неопходно смањвати број државних службеника него прерасподијелити упосленике и рационално их запослити.

 

"Очито је проблем смањења административног апарата у ФБиХ искрснуо у први план, у односу на друге управне нивое. Свјесни смо да администрација у БиХ може бити рационалнија и боље организована. У сектору пољопривреде БиХ има двоструко мање запослених у односу на Словенију или петоструко мање од односу на Аустрију. У неким другим секторима имамо беспотребна преклапања", казала је Ведрана Фалаџић, гласноговорник Уреда координатора за реформу јаве управе.

 

Највише запослених у Министарству за борце

 

Према подацима достављеним Министарству правде ФБиХ, у 46 институција ФБиХ укупно је запослено 240 руководећих државних службеника, 1.714 државних службеника, 2.973 намјештеника и 70 савјетника. Сви органи власти у ФБиХ нису ни одговорили на захтјев Владе за приједлог смањења запослених.

 

Министарства здравства, образовања и културе, ресора у којима значајан дио ингеренција имају кантони, запошљавају и по 46 службеника, док Министарство промета и комуникација ФБиХ има само 40 упослених.

 

Највише државних службеника запослено је у Министарству за питања бораца – 258, док је у Министартву пољопривреде, водопривреде и шумарства запослено 96 државних службеника.