Nezavisne novine: Budžet Federacije BiH neće moći podnijeti isplaćivanje plata i naknada za mnogobrojne uposlenike u federalnim organima državne uprave i jedino rješenje je otpuštanje broja uposlenih ili smanjivanje plaća, izjavio je Vjekoslav Bevanda, dopremijer i ministar finansija FBiH.

Zbog manjka sredstava u budžetu Vlada FBiH je 14. septembra ministarstva, uprave i druge federalne organe i tijela zadužila da daju prijedloge smanjenja broja uposlenih.

Međutim, prozvane institucije nisu imale prijedlog za smanjenje broja uposlenih, nego je Ministarstvu pravde FBiH koje je bilo zaduženo da prikupi informacije rečeno da moraju zapošljavati još radnika.

"Prema ovim informacijama, ukupna popunjenost prema sistematizaciji radnih mjesta je oko 75 odsto, što znači da nije bilo prijedloga za smanjivanje kadra nego čak za zapošljavanje novih. Iz dostavljenih podataka može se zaključiti da u tijelima FBiH nema viška uposlenih i da bi se otpuštanje odrazilo na kvalitet i kvantitet programskih zadataka", kazao je Entoni Šeperić, glasnogovornik Ministarstva pravde FBiH.

Bevanda smatra apsurdnim odgovore kojima je naznačeno da se mora još dodatno zapošljavati.

"Budžet neće moći podnijeti ovolika izdvajanja. To je svima jasno. Ili će se smanjivati broj uposlenih ili će svima morati biti smanjene plate. Svi to znaju, ali se svi previše bave politikom", kazao je Bevanda.

On je istakao da će smanjivanje ovih troškova morati doći na red prije ili kasnije.

"I boračke organizacije i sve ostale kategorije su shvatile da mora doći do ušteda, samo to nije shvatila federalna administracija koja se ponaša kao zaštićeni madvjed", kazao je Bevanda.

U Uredu državnog koordinatora za reformu javne uprave smatraju da nije neophodno smanjvati broj državnih službenika nego preraspodijeliti uposlenike i racionalno ih zaposliti.

"Očito je problem smanjenja administrativnog aparata u FBiH iskrsnuo u prvi plan, u odnosu na druge upravne nivoe. Svjesni smo da administracija u BiH može biti racionalnija i bolje organizovana. U sektoru poljoprivrede BiH ima dvostruko manje zaposlenih u odnosu na Sloveniju ili petostruko manje od odnosu na Austriju. U nekim drugim sektorima imamo bespotrebna preklapanja", kazala je Vedrana Faladžić, glasnogovornik Ureda koordinatora za reformu jave uprave.

 

Najviše zaposlenih u Ministarstvu za borce

Prema podacima dostavljenim Ministarstvu pravde FBiH, u 46 institucija FBiH ukupno je zaposleno 240 rukovodećih državnih službenika, 1.714 državnih službenika, 2.973 namještenika i 70 savjetnika. Svi organi vlasti u FBiH nisu ni odgovorili na zahtjev Vlade za prijedlog smanjenja zaposlenih.

Ministarstva zdravstva, obrazovanja i kulture, resora u kojima značajan dio ingerencija imaju kantoni, zapošljavaju i po 46 službenika, dok Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH ima samo 40 uposlenih.

Najviše državnih službenika zaposleno je u Ministarstvu za pitanja boraca – 258, dok je u Ministartvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaposleno 96 državnih službenika.