Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа са предложеним дневним редом: 

1. Усвајање Записника са седме сједнице Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа, која је одржана 01.09.2009. године у Брчком;

2. Разматрање Приједлога пројектног задатка "Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ";

3. Именовање чланова Имплементационог тима за пројекат "Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ";

4. Разно.  

одржаће се 10.11.2009. године у Сарајеву, у згради Парламентарне скупштине БиХ (Канцеларија за законодавство Савјета министара БиХ) у 12.30 часова.