Sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unaprijeđenje kvalitete i procedura izrade i donošenja propisa sa predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaklitete i procedura izrade i donošenja propisa, koji je održan 01.09.2009. godine u Brčkom;

2. Razmatranje Prijedloga projektnog zadatka "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sustav BiH";

3. Imenovanje članova Implementacijskog tima za projekt "Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH";

4. Razno.

održat će se 10.11.2009. godine u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH (Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH) u 12.30 sati.