Тринаеста сједница Управног одбора фонда за реформу јавне управе, са сљедећим дневним редом:

 

 

1. Усвајање Записника са дванаесте сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 02.10.2009. године;

2. Наставак разматрања извјештаја о евалуацији јавне набавке услуга за имплементацију пројекта "Информациони систем управљања буџетом"; 

3. Разматрање извјештаја о евалуацији јавне набавке услуга за имплементацију пројекта "Обука службеника за односе с јавношћу" са приједлогом мјера – приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију пројекта "Обука службеника за односе с јавношћу";

4. Разматрање извјештаја о евалуацији јавне набавке услуга за имплементацију пројекта "Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ" са приједлогом мјера – приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију пројекта "Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ";

5. Разматрање извјештаја о евалуацији јавне набавке услуга за имплементацију пројекта "Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ" са приједлогом мјера – приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију пројекта "Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ";

6. Разматрање Општих услова уговора за пројекте финансиране из Фонда за реформу јавне управе;

7. Разно

одржаће се у понедјељак, 09.11.2009. године са почетком у 12:00 часова, у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.