Trinaesta sjednica Upravnog odbora fonda za reformu javne uprave, sa sljedećim dnevnim redom:

 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa dvanaeste sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 02.10.2009. godine;

2. Nastavak razmatranja izvještaja o evaluaciji javne nabavke usluga za implementaciju projekta "Informacijski sustav upravljanja proračunom"; 

3. Razmatranje izvješća o evaluaciji javne nabavke usluga za iprovedbu projekta "Obuka službenika za odnose s javnošću" sa prijedlogom mjera – prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavu usluga za progvedbu projekta "Obuka službenika za odnose s javnošću";

4. Razmatranje izvješća o evaluaciji javne nabave usluga za provedbu projekta "Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH" sa prijedlogom mjera – prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavu usluga za provedbu projekta "Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH";

5. Razmatranje izvještća o evaluaciji javne nabave usluga za iprovedbu projekta "Razvitak siustava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH" sa prijedlogom mjera – prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavu usluga za provedbu projekta "Razvitak suatava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH";

6. Razmatranje Općih uvjeta ugovora za projekte financirane iz Fonda za reformu javne uprave;

7. Razno

održat će se u ponedjeljak, 09.11.2009. godine sa početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.