Експертска мисија на тему: "Expert Mobilisation on Directive on electronic-commerce (Законодавство везано за електронско пословање)" биће одржана 5. и 6. новембра 2009. године у Бањалуци. Мјесто одржавања је зграда Владе Републике Српске, а домаћин мисије је Републички секретаријат за законодавство Владе Републике Српске.

Догађај је организован у оквиру TAIEX програма и у сарадњи са Републичким секретаријатом за законодавство Владе Републике Српске. TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument) је инструмент Генералног Директората Европске комисије за проширење и обухвата техничку помоћ и размјену информација са земљама потенцијалним кандидатима и кандидатима за чланство у ЕУ, првенствено у сегменту ЕУ законодавства. То подразумијева усклађивање законодавства државе са правном стечевином ЕУ (EU Acquis) и имплементацију ЕУ законодавства.

У фокусу ове експертске мисије биће Директива Европске комисије о електронском пословању (200/31/EC), њен садржај, транспоновање, имплементација и обавезе које из ње произилазе. Експерти Европске комисије који воде мисију презентоваће искуства Мађарске и Естоније у овој области. Закон о електронском пословању саставни је дио легислативе Јединственог тржишта Европске Уније (EU Internal market).