Ekspertska misija na temu: "Expert Mobilisation on Directive on electronic-commerce (Zakonodavstvo vezano za elektronsko poslovanje)" biće održana 5. i 6. studenog 2009. godine u Banjaluci. Mjesto održavanja je zgrada Vlade Republike Srpske, a domaćin misije je Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske.

Događaj je organiziran u okviru TAIEX programa i u suradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske. TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument) je instrument Generalnog Direktorata Europske komisije za proširenje i obuhvata tehničku pomoć i razmjenu informacija sa zemljama potencijalnim kandidatima i kandidatima za članstvo u EU, prvenstveno u segmentu EU zakonodavstva. To podrazumijeva usklađivanje zakonodavstva države sa pravnom stečevinom EU (EU Acquis) i provedbu EU zakonodavstva.

U fokusu ove ekspertske misije biće Direktiva Europske komisije o elektronskom poslovanju (200/31/EC), njen sadržaj, transponiranje, provedba i obveze koje iz nje proizilaze. Eksperti Europske komisije koji vode misiju prezentiraće iskustva Mađarske i Estonije u ovoj oblasti. Zakon o elektronskom poslovanju sastavni je dio legislative Jedinstvenog tržišta Europske Unije (EU Internal Market).