Савјет министара БиХ на данашњој сједници усвојио је Стратегију за спречавање прања новца и финансирање терористичких активности у Босни и Херцеговини и Акциони план за њено провођење за период од 2009. до 2013. године, саопштено је из Службе за информисање Генералног секретаријата.

Министри су дали сагласност и на текст Споразума између Министарства сигурности, свих полицијских тијела и Високог судског и тужилачког савјета  о успостављању система електронске размјене података из евиденција полицијских тијела и тужилаштава и задужили Министарство безбједности да организује потписивање Споразума. Овај споразум усаглашен је крајем прошле седмице на министарској конференцији,  коју је сазвао предсједавајући Шпирић и којој су присуствовали ресорни министри.

Усвајањем ових важних докумената Савјет  министара извршио је све обавезе из своје надлежности проистекле из Мапе пута за либерализацију визног режима.

Циљ Стратегије је да Босна и Херцеговина до 2013. године створи ефикасан и координиран систем за спречавање прања новца и финансирање терористичких активности заснован на сарадњи међу институцијама и на међународним стандардима.

Акциони план за спречавање прања новца и финансирање терористичких активности састоји се од пакета краткорочних, средњорочних и дугорочних мјера које ће власти у БиХ провести у периоду од 2009. до 2013. године ради имплементације ове стратегије.  

Споразумом између Министарства сигурности, свих полицијских тијела (Граничне полиције БиХ, Државне агенције за истраге и заштиту, Федералне управе полиције, Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Полиције Брчко дистрикта БиХ те министарстава унутрашњих послова кантона) и Високог судског и тужилачког вијећа о успостављању система електронске размјене података из евиденција полицијских тијела утврђено је да ће сервер за размјену података бити смјештен у Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ у Сарајеву.

Од посљедњег извјештаја који је упућен Парламентарној скупштини БиХ, а који се односио на испуњавање обавеза из Мапе пута за либерализацију визног режима, Вијеће министара утврдило је:  

 • Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ 
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку
 • Приједлог закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

Припремљени су и усвојени:

 • Стратегија за борбу против организираног криминала
 • Стратегија за борбу против корупције и Акциони план за провођење стратегије за период 2009. – 2014. године
 • Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији
 • Државни акциони план борбе против злоупотребе опојних дрога у БиХ

Имплементирани су стандарди за размјену информација с Европским центром за мониторинг дрога и овисности,редовно се проводи Акциони план за борбу против трговине људима, усвојен је Миграциони профил БиХ.

Донесена је Одлука о обавези достављања статистичких података о миграцијама и међународној заштити Министарству безбједности, те је  успостављен и пуштен у рад Информациони систем за миграције. Приведени су крају радови на изградњи друге фазе Имиграционог центра.

Савјет министара БиХ  усвојио је низ системских мјера како би 15. октобра институције свих нивоа власти биле спремне за почетак издавања биометријских пасоша кориштењем побољшаног система докумената у који су укључени сви органи из тзв. ланца идентитета. При томе треба нагласити чињеницу да  је од  јула ове године у БиХ започео процес издавања пасоша по биометријским условима. До сад је већ издато више од 41.000 пасоша по биометријским стандардима.

Сви надлежни органи у ланцу издавања биометријских пасоша усвојили су антикорупцијске програме и извели обуке.

 • Закључен је Споразум о сарадњи свих институција које учествују у процесу интегрираног управљања границом
 • Донесена је Одлука о институцији која је надлежна за управљање граничним пријелазима, изградњу и одржавање граничних пријелаза
 • Успостављен је Заједнички центар за анализу ризика за интегрирано управљање границом
 • Усвојени су сви подзаконски акти – правилници о азилу
 • Министарство безбједности усвојило је један,  а Министарство цивилних послова три правилника којима се уређују области издавања путних докумената за избјеглице, лица без држављанства и странце
 • Успостављени су односи с Еуроџастом (Eurojust)
 • Развијени су односи с Еурополом (Europol)
 • У потпуности је успостављена функционална Агенција за заштиту личних података