Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Strategiju za sprečavanje pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini i Akcijski plan za njeno provođenje za period od 2009. do 2013. godine, saopćeno je iz Službe za informiranje Generalnog tajništva.

Ministri su dali saglasnost i na tekst Sporazuma između Ministarstva sigurnosti, svih policijskih tijela i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća o uspostavi sustava elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tužilaštava i zadužili Ministarstvo sigurnosti da organizira potpisivanje Sporazuma. Ovaj sporazum usuglašen je krajem prošle sedmice na ministarskoj konferenciji, koju je sazvao predsjedavajući Špirić i kojoj su prisustvovali resorni ministri. Usvajanjem ovih važnih dokumenata Vijeće ministara izvršilo je sve obveze iz svoje nadležnosti proistekle iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima.

Cilj Strategije je da Bosna i Hercegovina do 2013. godine stvori učinkovit i koordiniran sistem za sprečavanje pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti zasnovan na suradnji među institucijama i na međunarodnim standardima.

Akcijski plan za sprečavanje pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti sastoji se od paketa kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera koje će vlasti u BiH provesti u periodu od 2009. do 2013. godine radi implementacije ove strategije.  

Sporazumom između Ministarstva sigurnosti, svih policijskih tijela (Granične policije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Federalne uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policije Brčko distrikta BiH te ministarstava unutrašnjih poslova kantona) i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća o uspostavljanju sustava elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela utvrđeno je da će server za razmjenu podataka biti smješten u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH u Sarajevu.

Od posljednjeg izvještaja koji je upućen Parlamentarnoj skupštini BiH, a koji se odnosio na ispunjavanje obveza iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima, Vijeće ministara utvrdilo je:  

 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH 
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku
 • Prijedlog zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Pripremljeni su i usvojeni:

 • Strategija za borbu protiv organiziranog kriminala
 • Strategija za borbu protiv korupcije i Akcijski plan za provođenje strategije za period 2009. – 2014. godine
 • Strategija reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji
 • Državni akcijski plan borbe protiv zlouporabe opojnih droga u BiH

Implementirani su standardi za razmjenu informacija s Europskim centrom za monitoring droga i ovisnosti,redovno se provodi Akcijski plan za borbu protiv trgovine ljudima, usvojen je Migracioni profil BiH.

Donesena je Odluka o obvezi dostavljanja statističkih podataka o migracijama i međunarodnoj zaštiti Ministarstvu sigurnosti, te je  uspostavljen i pušten u rad Informacioni sustav za migracije. Privedeni su kraju radovi na izgradnji druge faze Imigracionog centra.

Vijeće ministara BiH usvojilo je niz sistemskih mjera kako bi 15. oktobra institucije svih razina vlasti bile spremne za početak izdavanja biometrijskih pasoša korištenjem poboljšanog sustava dokumenata u koji su uključeni svi organi iz tzv. lanca identiteta. Pri tome treba naglasiti činjenicu da je od  jula ove godine u BiH započeo proces izdavanja pasoša po biometrijskim uslovima. Do sad je već izdato više od 41.000 pasoša po biometrijskim standardima.

Svi nadležni organi u lancu izdavanja biometrijskih pasoša usvojili su antikorupcijske programe i izveli obuke.

 • Zaključen je Sporazum o suradnji svih institucija koje učestvuju u procesu integriranog upravljanja granicom
 • Donesena je Odluka o instituciji koja je nadležna za upravljanje graničnim prijelazima, izgradnju i održavanje graničnih prijelaza
 • Uspostavljen je Zajednički centar za analizu rizika za integrirano upravljanje granicom
 • Usvojeni su svi podzakonski akti – pravilnici o azilu
 • Ministarstvo sigurnosti usvojilo je jedan,  a Ministarstvo civilnih poslova tri pravilnika kojima se uređuju oblasti izdavanja putnih dokumenata za izbjeglice, lica bez državljanstva i strance
 • Uspostavljeni su odnosi s Eurojustom
 • Razvijeni su odnosi s Europolom
 • U potpunosti je uspostavljena funkcionalna Agencija za zaštitu ličnih podataka