Дирекција за европске интеграције, у сарадњи са њемачким партнерима InWent и Институтом за европске политике (EIP) из Берлина и уз финансијску подршку Савезног министарства за међународну сарадњу и развој Републике Њемачке,  организира семинар Законодавство ЕУ у области запошљавања –soft acquis и најбоље праксе старих и нових чланица ЕУ.

Семинар ће се одржати 08. и 09. септембра 2009. и намјењен је прије свега члановима радних група за европске интеграције, али и свим другим који су укључени у процес европских интеграција у државним и ентитетским  институцијама, а који се баве облашћу које семинар разматра.

Семинар ће обрадити сљедеће теме:

•    Ацqуис везан за тржиште рада; садржај, структуре и трендови који су присутни

•    Тржиште рада у Њемачкој као примјер државе са сложеном државном организацијом

•    Законодавство у области рада у земљама у транзицији; пактични примјери из Источне Њемачке

•    Законодавство у области рада и запошљавања и захтјеви које доноси ССП

•    Искуства Словеније у погледу израде опћег и обухватног закона о раду

•    Јачање институција које се баве овом проблематиком

Више информација на : хттп://www.деи.гов.ба/актуелности/вијести/?ид=342