Direkcija za europske integracije, u suradnji sa njemačkim partnerima InWent i Institutom za europske politike (EIP) iz Berlina i uz financijsku potporu Saveznog ministarstva za međunarodnu suradnju i razvitak Republike Njemačke,  organizira seminar Zakonodavstvo EU u oblasti zapošljavanja –soft acquis i najbolje prakse starih i novih članica EU.

Seminar će se održati 08. i 09. rujna 2009. i namjenjen je prije svega članovima radnih grupa za europske integracije, ali i svim drugim koji su uključeni u proces europskih integracija u državnim i entitetskim  institucijama, a koji se bave oblašću koje seminar razmatra.

Seminar će obraditi sljedeće teme:

•    Acquis vezan za tržište rada; sadržaj, strukture i trendovi koji su prisutni

•    Tržište rada u Njemačkoj kao primjer države sa složenom državnom organizacijom

•    Zakonodavstvo u oblasti rada u zemljama u tranziciji; paktični primjeri iz Istočne Njemačke

•    Zakonodavstvo u oblasti rada i zapošljavanja i zahtjevi koje donosi SSP

•    Iskustva Slovenije u pogledu izrade općeg i obuhvatnog zakona o radu

•    Jačanje institucija koje se bave ovom problematikom

Više informacija na : http://www.dei.gov.ba/aktuelnosti/vijesti/?id=3426