Несметано функционисање система управног одлучивања доприноси смањењу самовоље бирократије у обављању јавних послова, те обезбиљеђује учинковитост, ефикасност и предвидивост јавне управе у пружању услуга.  

Ово је изјавила Невенка Савић, државна координаторица за реформу јавне управе на радионици "Хармонизирани управни поступак у БиХ – грађани и пословни сектор захтијевају правну сигурност и учинковитост".

Реформа управног одлучивања је примарни услов за осигурање ефикасности, учинковитости и предвидљивости јавне управе у пружању јавних услуга у друштву. Циљ реформе је јавна управа и управни поступак у потпуности оријентирани према грађанима, а то ће бити постигнуто увођењем европских стандарда и пракси.

Европски стандарди који требају бити имплементирани су повећање употребе информационих технологија, увођење електронских комуникација између органа јавне управе и странака, регистрација посебних управних поступака, систематична примјена мјера поједностављења управног поступка, цертификација те професионална обука упослених у јавној управи.

Савић је подсјетила  и да је Уред координатора припремио пројекат “Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ”. Проф. др. Зарије Сеизовић са Факултета политичких наука у Сарајеву говорио је о правној ситуацији и управној пракси из подручја управног поступка у БиХ.

Према његовим ријечима, постојећи закони о управном поступку нису у потпуности саображени са европским стандиардима, који произилазе из темељног принципа владавине права. Постојање великог броја тзв. "посебних (управних) поступака" води у нетранспарентност и ствара непотребну правну усложњеност за грађане.

"Дизајн управног поступка више је формализиран и детаљан. Супротно подјели моћи у демократској држави више је « судски поступак", а не управни. Очигледно је да је уједначен, брз и ефикасан поступак кључан за економски развој државе&qуот;, казао је Wolfgang Rusch, представник SIGMA-е, говорећи о разлозима зашто ова организација препоручује модернизацију система опћег управног поступка у БиХ.

О успјешним примјерима реформе јавне управе у федералној држави на примјеру Њемачке говорио је и проф. др. Ulrih Karpen са Универзитета у Хамбургу.

Дводневну радионицу, завршену данас у Сарајеву, организиравали су Канцеларија координатора за реформу јавне управе и SIGMA (Support for Improvemenet in Governance and Management in Central and Eastern Countries), која пружа активну подршку реформи јавне управе у Босни и Херцеговини, а с циљем информирања представника извршне и законодавне власти о најбољим европским праксама у области управног одлучивања.