Током посјете Босни и Херцеговини, гдин Anders Nordström, генерални директор Шведске агенције за међународни развој-СИДА, се сусрео са отправником послова Делегације Европске комисије у БиХ гдином. Borisom Iarochevitchem и разговарао о питањима од обостраног интереса.

Главне теме о којима су разговарали су између осталог биле и координација подршке Босни и Херцеговини на њеном путу ка стицању статуса земље кандидата. Европска комисија и Шведска имају заједничке приоритете као што су подршка реформи јавне управе, сектору правосуђа и економском развоју, саопштено је из Делегације Европске комисије у БиХ.

Посебно је усаглашена подршка Шведске и Европске комисије организацији Пописа становништва и домаћинстава 2011. године.

Провођење Пописа становништва је високо на листи приоритета због тога што ће се тиме побољшати статистички капацитети (подаци) у све три статистичке институције Босне и Херцеговине, као и квалитет и обједињеност статистичких података. Неквалитетни и недовољни статистички подаци представљају главну препреку за израду квалитетних политика без којих Босна и Херцеговина не може постићи неопходан степен економског развоја како би се придружила Европској унији.  

Припреме за провођење Пописа становништва су стратешки избор за ЕУ IPA подршку. Пројекат је рађен уз подршку Агенције за статистику Босне и Херцеговине у сарадњи са ентитетским институтима за статистику. Шведска је одлучила издвојити финансијску подршку у износу од око €1,600,000, што ће заједно са средствима Европске уније укупно износити око €3,000,000.

Допринос Шведске ће бити саставни дио програма ИПА 2008 и планирано је да буде ефективан крајем ове године.