Независне новине: БиХ није испунила три четвртине препорука Групе земаља Вијећа Европе за борбу против корупције (GRECO). Међу неиспуњеним препорукама су формирање антикорупцијског тијела у БиХ и заштита службеника који пријављују корупцију, пише у извјештају ГРЕЦО-а о реализацији препорука, који је усвојило Вијеће министара БиХ, а ускоро ће бити објављен на званичној веб страници ове организације.

"Препоручили смо да се осигура адекватна заштита државних службеника који у доброј намјери пријаве сумњу у корупцију. Власти БиХ извјештавају да никакви кораци нису подузети како би била уведена правила о пријављивању корупције у јавној администрацији и одговарајућој заштити пријављивача", наводи се у извјештају GRECO-а.

Истакнуто је да БиХ није осигурала нити "систематску процјену дјелотворности антикорупцијске стратегије и њеног акционог плана путем постављања независног антикорупцијског тијела са довољним ресурсима”.

“GRECO је препоручио проширење обима одредаба РС о конфискацији индиректних прихода од криминала. У овом погледу Кривични закон РС наставља да се разликује од закона у остатку земље јер не садржи одредбе које дозвољавају конфискацију секундарних прихода”, пише у извјештају.

Осим ове три препоруке које БиХ уопће није испунила, већина осталих је тек дјелимично проведена. Према извјештају GRECO-а, Суд БиХ и судови у Федерацији БиХ донијели су мали број пресуда којима се заплијењује имовина стечена криминалом. Обука судија и тужилаца у примјени ових законски одредаба дјелимично је реализирана, као и побољшање сарадње између агенција укључених у откривање, истрагу и кривично гоњење корупције. У потпуности није проведена ни препорука о кориштењу посебних истражних техника у откривању корупције, јачању Финансијско-обавјештајног одјела Државне агенције за истрагу и заштиту, избјегавању сукоба интереса приликом преласка државних службеника у приватни сектор…

Вијеће министара БиХ усвојило је информацију у вези с овим извјештајем обавезавши све институције и агенције у БиХ да "нужно приступе реализацији  чија је проведба у извјештају GRECO-а оцијењена као незадовољавајућа”. 

“Резултати проведбе препорука GRECO-а су лоши јер за реализацију значајног дијела постављених услова није постојала политичка воља. Без тога немогуће је реализирати приоритете. Додатни проблем је што се препоруке из овог извјешћа поклапају с условима за либерализацију визног режима и напредовање ка ЕУ", рекао је јуче Мијо Крешић, замјеник министра сигурности БиХ.