Nezavisne novine: BiH nije ispunila tri četvrtine preporuka Grupe zemalja Vijeća Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO). Među neispunjenim preporukama su formiranje antikorupcijskog tijela u BiH i zaštita službenika koji prijavljuju korupciju, piše u izvještaju GRECO-a o realizaciji preporuka, koji je usvojilo Vijeće ministara BiH, a uskoro će biti objavljen na zvaničnoj veb stranici ove organizacije.

"Preporučili smo da se osigura adekvatna zaštita državnih službenika koji u dobroj namjeri prijave sumnju u korupciju. Vlasti BiH izvještavaju da nikakvi koraci nisu poduzeti kako bi bila uvedena pravila o prijavljivanju korupcije u javnoj administraciji i odgovarajućoj zaštiti prijavljivača", navodi se u izvještaju GRECO-a.

Istaknuto je da BiH nije osigurala niti "sistematsku procjenu djelotvornosti antikorupcijske strategije i njenog akcionog plana putem postavljanja nezavisnog antikorupcijskog tijela sa dovoljnim resursima”.

“GRECO je preporučio proširenje obima odredaba RS o konfiskaciji indirektnih prihoda od kriminala. U ovom pogledu Krivični zakon RS nastavlja da se razlikuje od zakona u ostatku zemlje jer ne sadrži odredbe koje dozvoljavaju konfiskaciju sekundarnih prihoda”, piše u izvještaju.

Osim ove tri preporuke koje BiH uopće nije ispunila, većina ostalih je tek djelimično provedena. Prema izvještaju GRECO-a, Sud BiH i sudovi u Federaciji BiH donijeli su mali broj presuda kojima se zaplijenjuje imovina stečena kriminalom. Obuka sudija i tužilaca u primjeni ovih zakonski odredaba djelimično je realizirana, kao i poboljšanje saradnje između agencija uključenih u otkrivanje, istragu i krivično gonjenje korupcije. U potpunosti nije provedena ni preporuka o korištenju posebnih istražnih tehnika u otkrivanju korupcije, jačanju Finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istragu i zaštitu, izbjegavanju sukoba interesa prilikom prelaska državnih službenika u privatni sektor…

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju u vezi s ovim izvještajem obavezavši sve institucije i agencije u BiH da "nužno pristupe realizaciji  čija je provedba u izvještaju GRECO-a ocijenjena kao nezadovoljavajuća”.  “Rezultati provedbe preporuka GRECO-a su loši jer za realizaciju značajnog dijela postavljenih uslova nije postojala politička volja. Bez toga nemoguće je realizirati prioritete. Dodatni problem je što se preporuke iz ovog izvješća poklapaju s uslovima za liberalizaciju viznog režima i napredovanje ka EU", rekao je juče Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti BiH.