Бечки институт за студиј међународне економије организује семинар “Јавна управа и структуралне реформе”, који ће бити одржан у Бечу, у периоду од 4. до 8. маја 2009. године.

Семинар је намијењен државним службеницима који учествују у процесима доношења одлука у министарствима и институцијама које се баве питањима из садржаја курса.

Теме семинара су:

– Нови приступ прописима: односи између јавног и приватног

– Правне реформе: Кључна питања у праву и економији

– Политика компетиције за вријеме и након приватизације

– Реформе у оквиру банкарства и финансија

– Приватизација различитих инфраструктуралних аспеката

– Реформе тржишта рада

– Реформе у оквиру пензионог и здравственог сектора

– Истраживања и технологије

Према најавама организатора, на семинару ће учествовати представници земаља југоисточне Европе. На семинару ће учествовати и представник Канцеларије координатора за реформу јавне управе.