Независне новине: Систем супервизије банака је успјешан и не постоје објективни разлози, осим политичких, за преношење ове надлежности и обједињавање Агенције за банкарство на нивоу БиХ.

Истакао је јуче Игор Радојичић, предсједник Народне скупштине Републике Српске (РС), објаснивши да се у РС преузимају и мјере које говоре о јединственој или заједничкој контроли комплетног финансијског сектора. Он је подсјетио да је на прошлом засједању Народне скупштине у вези с тим усвојен Нацрт закона о комитету за координацију који укључује тематику агенције за осигурање и за супервизију банака, те комисију за хартије од вриједности РС којом би се координирала супервизија цијелог финансијског сектора у РС.

Народна скупштина РС је јуче усвојила Нацрт стратегије подстицања  извоза РС за период 2009.-2012. године и Стратегију за развој породице у РС за период од 2009. до 2014. године. Радојчић је рекао да Народној скупштини РС недостаје кодекс понашања у парламенту.

Иако је важећи Пословник о раду сасвим солидан оквир за држање дисциплине Законодавни одбор је у формалном смислу дужан да Народној скупштини РС предложи кодекс којим би биле прописане додатне мјере, као што су успостављање етичког комитета у парламенту или изрицање новчаних казни, које сада нису прописане Пословником.

Народна скупштина РС је током јучерашњег засједања разматрала Програм рада парламента Српске за 2009. годину, који обухвата 109 законских рјешења и 82 тематске цјелине, које није завршено до закључивања овог броја.