Nezavisne novine: Sistem supervizije banaka je uspješan i ne postoje objektivni razlozi, osim političkih, za prenošenje ove nadležnosti i objedinjavanje Agencije za bankarstvo na nivou BiH.

Istakao je juče Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (RS), objasnivši da se u RS preuzimaju i mjere koje govore o jedinstvenoj ili zajedničkoj kontroli kompletnog finansijskog sektora.

On je podsjetio da je na prošlom zasjedanju Narodne skupštine u vezi s tim usvojen Nacrt zakona o komitetu za koordinaciju koji uključuje tematiku agencije za osiguranje i za superviziju banaka, te komisiju za hartije od vrijednosti RS kojom bi se koordinirala supervizija cijelog finansijskog sektora u RS.

Narodna skupština RS je juče usvojila Nacrt strategije podsticanja  izvoza RS za period 2009.-2012. godine i Strategiju za razvoj porodice u RS za period od 2009. do 2014. godine.

Radojčić je rekao da Narodnoj skupštini RS nedostaje kodeks ponašanja u parlamentu.

"Iako je važeći Poslovnik o radu sasvim solidan okvir za držanje discipline. Zakonodavni odbor je u formalnom smislu dužan da Narodnoj skupštini RS predloži kodeks kojim bi bile propisane dodatne mjere, kao što su uspostavljanje etičkog komiteta u parlamentu ili izricanje novčanih kazni, koje sada nisu propisane Poslovnikom.

Narodna skupština RS je tokom jučerašnjeg zasjedanja razmatrala Program rada parlamenta Srpske za 2009. godinu, koji obuhvata 109 zakonskih rješenja i 82 tematske cjeline, koje nije završeno do zaključivanja ovog broja.