Присутни чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе једногласно су данас на сједници одобрили тендерску документацију за пројекат “Стратешка комуникација” из области Институционална комуникација.

Одобрени су и пројектни задаци „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ из области Управљање људским потенцијалима и „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе И” из области Израда политика и координацијски капацитети.

Како се одлуке УО доносе једногласно, очекује се писано изјашњење чланова који нису присуствовали данашњој сједници.

Одобрен је и финални приједлог уговора за пројекат „Успостављање мреже инфо полица“ из области Институционална комуникација. Циљ пројекта „Успостављање мреже инфо полица“ је унапређење комуникације унутар институција управе, унапређење комуникације међу секторима за односе са јавношћу на различитим управним нивоима и поједностављење процеса информисаности грађана о активностима влада у БиХ.