Prisutni članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave jednoglasno su danas na sjednici odobrili tendersku dokumentaciju za projekt “Strateško komuniciranje” iz oblasti Institucionalna komunikacija. Odobreni su i projektni zadaci Razvitak sustava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ iz oblasti Upravljanjе ljudskim potencijalima i Skica razvitka središnjih tijela vlada u BiH – Implementacija faze I” iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti.

Kako se odluke UO donose jednoglasno, očekuje se pisano izjašnjenje članova koji nisu prisustvovali današnjoj sjednici.

Odobren je i finalni prijedlog ugovora za projekt Uspostava mreže info polica iz oblasti Institucionalna komunikacija. Cilj projekta Uspostava mreže info polica je unaprjeđenje komuniciranja unutar institucija uprave, unaprjeđenje komunikacije među sektorima za odnose sa javnošću na različitim upravnim razinama i pojednostavljenje procesa informiranosti građana o aktivnostima vlada u BiH.