У Бриселу ће од 3. до 5. 12. 2008. године бити одржан семинар „Процјена утицаја у Европској унији“.

Циљ семинара је да учесници боље разумију зашто процјена утицаја постаје јадан од важнијих дијелова креирања политике и легислативних процеса у ЕУ.  

Организатор семинара, на којем ће присуствовати и представник Канцеларије координатора за реформу јавне управе, је Европски институт за јавну управу.