U Briselu će od 3. do 5. 12. 2008. godine biti održan seminar „Procjena utjecaja u Europskoj uniji“.

Cilj seminara je da sudionici bolje razumiju zašto procjena utjecaja postaje jadan od važnijih dijelova kreiranja politike i legislativnih procesa u EU.  

Organizator seminara, na kojem će prisustvovati i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave, je Evropski institut za javnu upravu.