Програм SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) 27. и 28. новембра у Паризу организује семинар за представнике земаља корисница Инструмента предприступне помоћи (IPA) Европске уније. Сврха семинара је истражити на који начин IPA програми могу помоћи земљама корисницама да ојачају јавну управу у контексту европских интеграција. Семинар ће бити фокусиран на три кључне теме:

  • реформа јавне управе
  • јавне набавке
  • контрола јавних финансија.

Циљ семинара је успоставити сталну мрежу дијалога јавног сектора земаља обухваћених евроинтеграцијама. Овај семинар је дио активности SIGMA-е (посебног програма Организације за економску сарадњу и развој) у промовисању значаја доброг управљања у јавној администрацији и својеврстан је наставак семинара одржаног у октобру 2007. године.