У организацији Министарства иностраних послова и европских интеграција Хрватске, у Загребу ће 17. и 18. новембра бити одржана Регионална конференција о европским интеграцијама. Конференција ће бити фокусирана на позитивне утицаје размјене искустава земаља југоисточне Европе и њихова појединачна достигнућа у погледу интеграције у Европску унију. Представници владиних и невладиних структура БиХ, Хрватске, Македоније, Албаније, Црне Горе и Србије ће у радним групама, између осталог, дискутовати о имплементацији Споразума о стабилизацији и придруживању, Инструменту предприступне помоћи (IPA), те темама из области правосуђа и безбједности, у регионалном контексту.

Делегацију БиХ на конференцији ће чинити представници Дирекције за европске интеграције, Уреда за законодавство, Министарства вањске трговине и економских односа, Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Министарства финансија и трезора, Министарства правде, Министарства безбједности, коориднатори за европске интеграције и координатори за помоћ Европске уније из Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, као и представници Спољнотрговинске коморе БиХ, Центра цивилних иницијатива и Алумни центра за интердисциплинарне постдипломске студије (АЦИПС). Конференција ће бити организована у сарадњи са њемачком Асоцијацијом за техничку помоћ (GTZ).