U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske, u Zagrebu 17. i 18. studenog bit će održana Regionalna konferencija o europskim integracijama.

Konferencija će biti fokusirana na pozitivne utjecaje razmjene iskustava zemalja jugoistočne Europe i njihova pojedinačna dostignuća u pogledu integriranja u Europsku uniju. Predstavnici vladinih i nevladinih struktura BiH, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Crne Gore i Srbije će u radnim skupinama, između ostalog, diskutirati o implementiranju Sporazuma o stabilizaciji i priključenju, Instrumentu predpristupne pomoći (IPA) te temama iz oblasti pravosuđa i sigurnosti, u regionalnom kontekstu.

Delegaciju BiH na konferenciji činit će predstavnici Direkcije za europske integracije, Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstva financija i trezora BiH, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva sigurnosti, kooridnatori za europske integracije i koordinatori za pomoć Europske unije iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH, Centra civilnih inicijativa i Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS).

Konferencija će biti organizirana u suradnji sa njemačkom Asocijacijom za tehničku potporu (GTZ).