У оквиру истраживања USAID SPIRA пројекта објављен је извјештај "Услуге јавних служби из перспективе малих и средњих предузећа". USAID SPIRA је предузела ово истраживање из два разлога: (1) да установи полазне вриједности према којима ће мјерити резултате пројектних активности на побољшању процеса регистрације пословних субјеката, издавања грађевинских дозвола и инспекцијских процеса; и (2) ради бољег разумијевања проблема који утичу на регистрацију пословних субјеката и процесе издавања грађевинских дозвола као и природе тог утицаја.

Анкета је спроведена на случајном узорку од 552 власника или директора микро и малих пословних субјеката из оба БиХ ентитета кориштењем директних интервијуа (‘’лице-у-лице’’). Додатно, проведено је и 15 дубинских интервјуа (квалитативно истраживање) са одабраним предузетницима из оба ентитета, у сврху јаснијег дијагностификовања осјетљивих питања. Теренски рад је спроведен током новембра и децембра 2007. године, док су се дубински квалитативни, неструктуирани интервјуи одржавали током периода од двије седмице у марту 2008. године.

"Резултати истраживања потврђују мишљења предузетника да су компликоване процедуре и превелики број формалних захтјева највеће тешкоће са којима се суочавају мали и средњи пословни субјекти у БиХ.

Аналогно томе, предузетници сматрају да тежиште реформских активности треба бити на редукцији бројних прописа и смањивању времена потребног за издавање дозвола, тиме потврђујући ваљаност и корисност пројекта USAID SPIRA, те активности које су до сада извршене" – наводи се у саопштењу поводом овог извјештаја.

Комплетан извјештај можете преузети овдје , или у свом оригиналном окружењу на www.usaidspira.ba

Америчка Агенција за међународни развој (USAID) је покренула пројекат под називом Поједностављење активности издавања дозвола и режима инспекција (SPIRA) почетком септембра 2005. године. Пројекат има буџет у висини од око 12,5 милиона USD са предвиђеним трајањем од 4 године. Канцеларија SPIRA налази се у Сарајеву, са подручним канцеларијама у Бања Луци и Сребреници.

Циљ SPIRA-е је побољшати приступ тржишту за мала и средња предузећа (МСП) тиме што ће се смањити административне препреке које стоје на путу њиховом покретању и раду. SPIRA ће уклонити препреке с којима се МСП сусрећу у областима издавања дозвола и инспекција, са крајњим циљем да се смање правне, регулационе и административне препреке за МСП. У остваривању ових циљева SPIRA директно подржава интеграцију економског простора Босне и Херцеговине у Европски економски простор. SPIRA ће подржати активности препоручене у Европској повељи за мала предузећа тиме што ће узети у обзир сљедеће елементе: јефтиније и брже покретање пословних субјеката, побољшање законодавства и регулационог окружења, побољшање комуникације између државних власти и сектора малих предузећа, јаче и ефективније заступање малих предузећа на свим нивоима, и приступ путем интернета информацијама везаним за процесе покретања пословања/ пословних субјеката. У својим активностима на подршци смањења периода за издавање грађевинских дозвола, SPIRA ће се залагати за потпуно уграђивање грађевинских прописа Европске уније у домаће стандарде Босне и Херцеговине.