U okviru istraživanja USAID SPIRA projekta objavljeno je izvješće "Usluge javnih službi iz perspektive malih i srednjih poduzeća".

USAID SPIRA je poduzela ovo istraživanje iz dva razloga: da ustanovi polazne vrijednosti prema kojima će mjeriti rezultate projektnih aktivnosti na poboljšanju procesa registriranja poslovnih subjekata, izdavanja građevinskih dozvola i inspekcijskih procesa; i radi boljeg razumijevanja problema koji utiču na registriranje poslovnih subjekata i procese izdavanja gradevinskih dozvola kao i prirode tog utjecaja.

Anketa je sprovedena na slučajnom uzorku od 552 vlasnika ili direktora mikro i malih poslovnih subjekata iz oba bh entiteta korišćenjem izravnih intervjua (‘’lice-u-lice’’). Dodatno, sprovedeno je i 15 dubinskih intervjua (kvalitativno istraživanje) sa odabranim poduzetnicima iz oba entiteta, u svrhu jasnijeg dijagnosticiranja osjetljivih pitanja. Terenski rad je sproveden tijekom studenog i prosinca 2007. godine, dok su se dubinski kvalitativni, nestruktuirani intervjui održavali tijekom razdoblja od dva tjedna u ožujku 2008. godine.

"Rezultati istraživanja potvrđuju mišljenja poduzetnika da su komplicirane procedure i prevelik broj formalnih zahtjeva najveće poteškoće sa kojima se suočavaju mali i srednji poslovni subjekti u BiH.

Analogno tome, poduzetnici smatraju da težište reformskih aktivnosti treba biti na redukciji brojnih propisa i smanjivanju vremena potrebnog za izdavanje dozvola, time potvrđujući valjanost i korisnost projekta USAID SPIRA, te aktivnosti koje su do sada izvršene" – navodi se u priopćenju povodom ovog izvješća.

Kompletno izvješće možete preuzeti ovdje , ili na www.usaidspira.ba

Američka Agencija za međunarodni razvitak (USAID) je pokrenula projekt pod nazivom Pojednostavljenje aktivnosti izdavanja dozvola i režima inspekcija (SPIRA) početkom rujna 2005. godine. Projekt ima proračun u visini od oko 12,5 milijuna USD sa predviđenim trajanjem od 4 godine. Ured SPIRA-e nalazi se u Sarajevu, sa područnim uredima u Banjaluci i Srebrenici.

Cilj SPIRA-e je poboljšati pristup tržištu za mala i srednja poduzeća (MSP) time što će se smanjiti administrativne prepreke koje stoje na putu njihovom pokretanju i radu. SPIRA će ukloniti prepreke s kojima se MSP susreću u oblastima izdavanja dozvola i inspekcija, sa krajnjim ciljem da se smanje pravne, regulacijske i administrativne prepreke za MSP. U ostvarivanju ovih ciljeva SPIRA izravno podržava integriranje ekonomskog prostora Bosne i Hercegovine u Europski ekonomski prostor. SPIRA će podržati aktivnosti preporučene u Europskoj povelji za mala poduzeća time što će uzeti u obzir sljedeće elemente: jeftinije i brže pokretanje poslovnih subjekata, poboljšanje zakonodavstva i regulacijskog okruženja, poboljšanje komunikacije između državnih vlasti i sektora malih poduzeća, jače i efektivnije zastupanje malih poduzeća na svim razinama i pristup putem interneta informacijama vezanim za procese pokretanja poslovanja/ poslovnih subjekata. U svojim aktivnostima na potpori smanjenja razdoblja za izdavanje građevinskih dozvola, SPIRA će se zalagati za potpuno ugrađivanje građevinskih propisa Europske unije u standarde Bosne i Hercegovine.