Четврта сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе одржана је 23. јула у Брчком. Разматрани су пројектни приједлози и задаци из области управно одлучивање и информационе технологије "Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ", "Израда и успостава оквира интероперабилности и стандарда за размјену података" и "One stop shop" – пилот пројекат за Брчко дистрикт, те пројектни приједлози "Информациони систем управљања буџетом" и "Стратешка комуникација" из области јавне финансије и институционална комуникација.

Циљ пројекта из области управног одлучивања је успостављање квалитетније, ефикасније и једноставније праксе управног одлучивања оријентисане према корисницима услуга, у складу са модерним европским стандардима, на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини. Пројекат израде оквира интероперабилности дефинише архитектонске темеље за развој и повезивање садашњих и будућих софтверских компоненти, које ће се развити у оквиру и за јавну управу, као што су разни регистри, услуге за крајње кориснике и подржавање хоризонталних система управе. Пилот пројекат "One stop shop" подразумијева изградњу и успостављање инфраструктуре потребне за стабилно и ефикасно функционисање електронске управе у Брчко дистрикту БиХ, односно пружање услуга управе електронским путем. Циљ пројекта из области јавних финансија је повећање ефикасности и ефективности управљања буџетом помоћу креирања и имплементације модерног информационог система управљања буџетом (BMIS), док пројекaт "Стратешка комуникација" из области институционална комуникација треба да резултира комуникационим стратегијама и акционим плановима сва четири центра извршне власти у БиХ, као и свеобухватним истраживањем јавног мнијења о комуникационим капацитетима и праксама ових центара.

         Фото галерија

 

Наведени пројектни приједлози и задаци добили су сагласност присутних чланова УО, а за улазак у наредну фазу пројектног циклуса потребно је и писано изјашњење чланова УО који нису могли присуствовати сједници.

УО је усвојио информацију Комисије за набавке Канцеларије координатора за реформу јавне управе о окончању фазе предквалификације у поступку јавних набавки консултантских услуга за пројекте "Успостављање мреже инфо полица" и "Обука службеника за информисање". Дискусија о Смјерницама за кориштење средстава Фонда за реформу јавне управе и пројектног приједлога "Финансирање публиковања часописа Модерна управа" одгођена је за наредну сједницу УО, чије је одржавање планирано за септембар.