Četvrta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je 23. srpnja u Brčkom. Razmatrani su projektni prijedlozi i zadaci iz oblasti Upravno odlučivanje i Informacijske tehnologije "Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH", "Izrada i uspostava okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka" i "One stop shop" – pilot projekt za Brčko distrikt, te projektni prijedlozi "Informacijski sustav upravljanja proračunom" i "Strateško komuniciranje" iz oblasti Javne financije i Institucionalna komunikacija.

Cilj projekta iz oblasti Upravnog odlučivanja je uspostava kvalitetnije, učinkovitije i jednostavnije prakse upravnog odlučivanja orijentirane prema korisnicima usluga, sukladno modernim europskim standardima, na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Projekt izrade okvira interoperabilnosti definira arhitektonske temelje za razvitak i povezivanje sadašnjih i budućih softverskih komponenti, koje će se razviti u okviru i za javnu upravu, kao što su razni registri, usluge za krajnje korisnike i podržavanje vodoravnog sustava uprave. Pilot projekt "One stop shop" podrazumijeva izgradnju i uspostavu infrastrukture potrebne za stabilno i učinkovito funkcioniranje elektroničke uprave u Brčko distriktu BiH, odnosno pružanje usluga uprave elektroničkim putem. Cilj projekta iz oblasti javnih financija je povećanje učinkovitosti i djelotvornosti upravljanja proračunom pomoću kreiranja i provedbe modernog informacijskog sustava upravljanja proračunom, dok projekt "Strateško komuniciranje" iz oblasti Institucionalna komunikacija treba da rezultira komunikacijskim strategijama i akcijskim planovima sva četiri središta izvršne vlasti u BiH, kao i sveobuhvatnim istraživanjem javnog mnijenja o komunikacijskim kapacitetima i praksama ovih središta.

           Foto galerija

 

Navedeni projektni prijedlozi i zadaci dobili su suglasnost prisutnih članova UO, a za ulazak u narednu etapu projektnog ciklusa potrebno je i pisano izjašnjenje članova UO koji nisu mogli prisustvovati sjednici.

UO je usvojio informaciju Komisije za nabavke Ureda koordinatora za reformu javne uprave o okončanju faze pretkvalifikacije u postupku javnih nabava konzultantskih usluga za projekte "Uspostava mreže info polica" i "Obuka službenika za informiranje".

Diskusija o Smjernicama za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave i projektnog prijedloga "Financiranje publiciranja časopisa Moderna uprava" odgođena je za narednu sjednicu UO, čije je održavanje planirano za rujan.