Четврта сједницу Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са треће сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 07.05.2008.године;

2. Одобравање пројектног приједлога и пројектног задатка "Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ" из области Управног поступка;

3. Одобравање пројектног задатка "Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података" из области Информационе технологије;

4. Одобравање пројектног приједлога и пројектног задатка "One Stop Shop" (пилот пројекат) из области Информационе Технологије;

5. Одобравање пројектног приједлога "Стратешка комуникација" из области Институционалне комуникације;

6. Одобравање пројектног приједлога "Финансирање публиковања часописа "Модерна управа" из области Институционалне комуникације;

7. Одобравање пројектног приједлога "Информациони систем управљања буџетом" из области Јавне финансије;

8. Разматрање "Записника о раду и извјештаја Комисије за набавку консултантских услуга за имплементацију пројеката "Обука службеника за информисање у органима управе БиХ" и "Успостављање мреже инфо полица" са приједлогом мјера за фазу претквалификације";

9. Разматрање документа "Смјернице за кориштење средстава Фонда за реформу јавне управе" и пристиглих комантара на исти;

10. Разно

биће одржан у сриједу 23. јула 2008. године са почетком у 12:00 часова, у згради Владе Брчко дистрикта БиХ, Булевар мира 1, Брчко дистрикт БиХ.