Četvrta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa treće sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 07.05.2008.godine;

2. Odobravanje projektnog prijedloga i projektnog zadatka "Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH" iz oblasti Upravnog postupka;

3. Odobravanje projektnog zadatka "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka" iz oblasti Informacijske tehnologije;

4. Odobravanje projektnog prijedloga i projektnog zadatka "One Stop Shop" (pilot projekt) iz oblasti Informacijske tehnologije;

5. Odobravanje projektnog prijedloga "Strateško komuniciranje" iz oblasti Institucijskog komuniciranja;

6. Odobravanje projektnog prijedloga "Financiranje publiciranja časopisa "Moderna uprava" iz oblasti Institucijskog komuniciranja;

7. Odobravanje projektnog prijedloga "Informacijski sustav upravljanja proračunom" iz oblasti Javne financije;

8. Razmatranje "Zapisnika o radu i izvješća Komisije za nabavu konsultantskih usluga za provedbu projekata "Obuka službenika za informiranje u organima uprave BiH" i "Uspostava mreže info polica" sa prijedlogom mjera za fazu pretkvalifiiciranja";

9. Razmatranje dokumenta "Smjernice za korištenje sredstava Fonda za reformu javne uprave" i pristiglih komantara na isti;

10. Razno.

bit će održan u srijedu 23. srpnja 2008. godine sa početkom u 12:00 sati, u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko distrikt BiH.