Независне новине: САРАЈЕВО – У ревизорским извјештајима о пословању институција БиХ не наводе се сви трошкови и пропусти у финансијском пословању јер су ревизори одлучили да на одређене пропусте руководства институција обавјештавају интерним писмима.

Потврдио је ово Миленко Шего, главни ревизор у Канцеларији за ревизију пословања институција БиХ.

На питање зашто у објављеним ревизорским извјештајима за 2007. годину нема тачних износа трошкова на које се упућују примједбе, Шего је казао да "не мора све бити објављено у извјештајима".

"У ревизији постоји такозвани праг материјалности, којим се одређује до које суме је нешто материјално. Одређене мање транскације не морају бити јавно објављене, али оне се не занемарују, јер се менаџменту институције упућује интерно писмо с препорукама да отклоне и те недостатке", казао је Шего.

Истиче да се и финансијска дисциплина поправила у бх. институцијама након осам година рада ревизора, те да се мијењају и стандарди ревизије у складу са међународним правилима.У ревизорским извјештајима претходних година наводило се колико су коштале вечере појединих чланова Предсједништва БиХ, колико су поједини службеници добијали накнада за рад у комисијама у случајевима гдје то није усклађено важећим одлукама, па чак и колико су бх. функционери трошили за куповину одијела.

"Уколико има тих пикантерија, да их тако назовемо, на њих менџмент упозорава у интерном писму и од њих се тражи да их отклоне. Сваки ревизор оцјењује шта је сукладно поменутом прагу материјалности", објаснио је Шего и додао да постоје међународни кодекси и стандарди, те да су бх. ревизори имали прилику да се с тим упознају на недваном конгресу у Мексику.

Како је истакао, стање у бх. институцијама се из године у годину поправља, али има и низ пропуста који су се у 2007. години најчешће дешавали у сегменту јавних набавки. Истиче да су од 57 ревизорских извјештаја у 34 уочени пропусти у јавним набавкама.

Негативне оцјене за два министарства

Руководство Канцеларије за ревизију одржаће у четвртак, 3. јула, конференцију за новинаре поводом објаваљивања 57 ревизорских извјештаја за 2007. годину. Како смо сазнали, негативну оцјену за рад у прошлој години добили су Министарство иностраних послова БиХ и Министарство финансија и трезора БиХ.

Ова два извјештаја, те преостали извјештаји за 21 институцију биће прослијеђени праламенту БиХ, након чега ће бити објављени. До сада су објављена 34 извјештаја, међу којима није било негативних.