Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управљање људским потенцијалима, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање Пословника о раду Надзорног тима за област Управљање људским потенцијалима;

2. Избор предсједавајућег Надзорног тима за област Управљање људским потенцијалима;

3. Разматрање ревидираног нацрта Студије изводљивости за Институт за јавну управу БиХ;

4. Разматрање индивидуалног пројектног приједлога Агенције за државну службу Федерације БИХ "Обука државних службеника за примјену информационих технологија – ECDL";

5. Разматрање индивидуалног пројектног приједлога из Агенције за државну управу Републике Српске "Обука државних службеника према ECDL стандарду";

6. Информисање о пројектним активностима у вези са имплементацијом пројекта "Унапријеђење процеса запошљавања и одабира кадрова у државној служби";

7. Разно

биће одржан у сриједу 25.06.2008. године, са почетком у 11:00 часова, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ, Бјелаве 85, Сарајево.

Радни материјали за овај састанак доступни су у секцији за регистроване кориснике – Материјали надзорних тимова .