Састанак Надзорног тима за реформску област Управљање људским потенцијалима одржан је у сриједу, 25.06.008. године, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе у Сарајеву.

Састанку су, у својству чланова или замјеника чланова, присуствовали представници сва четири нивоа извршне власти у Босни и Херцеговини. У складу са дневним редом састанка, једногласно је усвојен Пословник о раду Надзорног тима. Именован је и Предсједавајући Надзорног тима који ће се, у складу са Пословником, ротирати тромјесечно.

По проведеној дискусији о ревидираној верзији нацрта Студије изводљивости за Институт за јавну управу, није било могуће осигурати потребну сагласност чланова Надзорног тима у погледу предложених опција за реализацију циљева Студије. 

Такође су разматрани и индивидуални пројектни приједлози предлагача испред Републике Српске и Федерације БиХ "Обука државних службеника према ECDL стандарду" и "Обука државних службеника за примјену информационих технологија – ECDL", гдје је закључено да ће се на основу предложених пројектних приједлога направити јединствен пројектни приједлог испред сва четири нивоа на којем ће радити радна група састављена од представника свих нивоа и Канцеларије координатора за реформу јавне управе.

Учесници састанка су од UNDP БиХ и NSG/DfID чланова тима пројекта "Унапријеђење процеса запошљавања и одабира кадрова у државној служби'' информисани о текућим и планираним пројектним активностима.