Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima održan je u srijedu, 25.06.008. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu.

Sastanku su, u svojstvu članova ili zamjenika članova, prisustvovali predstavnici sve četiri razine izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. U skladu sa dnevnim redom sastanka, jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Nadzornog tima. Imenovan je i Predsjedtelj Nadzornog tima koji će se, u skladu sa Poslovnikom, rotirati tromjesečno.

Po provedenoj diskusiji o revidiranoj verziji nacrta Studije izvodljivosti za Institut za javnu upravu, nije bilo moguće osigurati potrebnu suglasnost članova Nadzornog tima u pogledu predloženih opcija za realiziranje ciljeva Studije.

Također su razmatrani i individualni projektni prijedlozi predlagača ispred Republike Srpske i Federacije BiH "Obuka državnih službenika prema ECDL standardu"i "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija – ECDL", gdje je zaključeno da će se na osnovu predloženih projektnih prijedloga napraviti jedinstven projektni prijedlog ispred sve četiri razine na kojem će raditi radna grupa sastavljena od predstavnika svihrazina i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Učesnici sastanka su od UNDP BiH i NSG/DfID članova tima projekta "Unaprijeđenje procesa zapošljavanja i odabira kadrova u državnoj službi'' informirani o tekućim i planiranim projektnim aktivnostima.