Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Институционална комуникација, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање Пословника о раду Надзорног тима за област Институционалне комуникације;

2. Избор предсједавајућег Надзорног тима;

3. Изјашњавање о пројектном приједлогу "Стратешка комуникација"; 

4. Изјашњавање о индивидуалном пројектном приједлогу Републике Српске "Финансирање публиковања часописа Модерна управа";

5. Изјашњавање о индивидуалном пројектном приједлогу Брчко дистрикта БиХ "Подршка јачању грађанског учешћа на локалном нивоу"; 

6. Презентација начина попуњавања мониторинг табеле Извјештаја о кварталном напретку имплементације АП 1;

7. Разно

биће одржан у петак 20. јуна 2008. године у 12 сати у просторијама Канцеларије коориднатора за реформу јавне управе, улица Бјелаве 85, Сарајево.

Материјале за састанак регистовани корисници могу пронаћи у категорији Материјали надзорних тимова .