Канцеларија координатора за реформу јавне управе при Кабинету Предсједавајућег Савјета министара БиХ, објављује

ПОЗИВ

за достављање пријава по јавном огласу

 

На основу чл. 19. став 4. и 32а. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 и 32/07), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, у име Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Кабинету Предсједавајућег Савјета министара БиХ, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радних мјеста државних службеника у

Канцеларији координатора за реформу јавне управе

при Кабинету Предсједавајућег Савјета министара БиХ

 

1/01 Стручни савјетник за секторске реформе

1/02 Стручни сарадник за надгледање

1/03 Шеф Јединице за материјално-финансијске послове

1/04 Виши стручни сарадник за материјално-финансијске послове

1/05 Стручни сарадник за послове ликвидатуре1/06 Виши стручни сарадник за односе с јавношћу

1/07 Виши стручни сарадник за правне послове

1/08 Виши стручни сарадник за управљање људским потенцијалима

1/09 Стручни сарадник за послове превођења

Потпуне информације о објављеном јавном огласу могу се наћи на службеној интернет страници Агенције за државну службу БиХ www.ads.gov.ba

Потребни документи: Овјерене копије: факултетске дипломе (нострификоване дипломе , уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992.године); важеће личне карте; увјерења о положеном стручном (управном) испиту, односно јавном испиту (у циљу ослобађања од јавног испита); потврде или увјерења као доказ о траженом радном искуству (одговарајућем или у струци); доказа о траженом познавању енглеског језика – за позиције за које је прописан овај посебан услов (1/01, 1/02, 1/06, и 1/08); попуњен образац Агенције за државну службу који се може добити у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ или на wеб страници Агенције www.ads.gov.ba.

Моле се кандидати да не достављају документацију која није тражена текстом јавног огласа јер се иста неће узимати у разматрање.

Све тражене документе, треба доставити најкасније до 21.06.2008. године, путем поште препоручено, на адресу:

Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ

“Јавни конкурс за попуњавање радних мјеста државних службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе при Кабинету Предсједавајућег Савјета министара БиХ”,

71000 Сарајево, Бјелаве 85.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити узете у разматрање.

Кликните овдје за приступ овом конкурсу на web страници Агенције за државну службу БиХ