Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedatelja Vijeća ministara BiH, objavljuje

POZIV

za dostavljanje prijava po javnom oglasu

Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedatelja Vijeća ministara BiH, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u

Uredu koordinatora za reformu javne uprave

pri Kabinetu Predsjedatelja Vijeća ministara BiH

 

 

 

1/01 Stručni savjetnik za sektorske reforme

1/02 Stručni suradnik za nadziranje

1/03 Šef Jedinice za materijalno-financijske poslove

1/04 Viši stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove

1/05 Stručni suradnik za poslove likvidature

1/06 Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

1/07 Viši stručni suradnik za pravne poslove

1/08 Viši stručni suradnik za upravljanje ljudskim potencijalima

1/09 Stručni suradnik za poslove prevođenja

 

Potpune informacije o objavljenom javnom oglasu mogu se naći na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu BiH www.ads.gov.ba

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrificirane diplome , ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.godine); važeće lične karte; uvjerenja o položenom stručnom (upravnom) ispitu, odnosno javnom ispitu (u cilju oslobađanja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaz o traženom radnom iskustvu (odgovarajućem ili u struci); dokaza o traženom poznavanju engleskog jezika – za pozicije za koje je propisan ovaj poseban uvjet (1/01, 1/02, 1/06, i 1/08); popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba.

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Sve tražene dokumente, treba dostaviti najkasnije do 21.06.2008. godine, putem pošte preporučeno, na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH

“Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedatelja Vijeća ministara BiH”,

71000 Sarajevo, Bjelave 85.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti uzete u razmatranje.

 

Kliknite ovdje za pristup ovom konkursu na web stranici Agencije za državnu službu BiH