Независне новине: САРАЈЕВО – Вијеће министара БиХ већ неколико мјесеци безуспјешно покушава основати јединице за европске интеграције при државним министарствима и управама, јер не постоји сагласност о њиховом начину функционисања и координисања, потврдио је Осман Топчагић, директор Дирекције за европске интеграције БиХ.

"Постоји пуни политички консензус да треба јачати наше капацитете за процес европских интеграција оснивањем посебних јединица у министарствима и управама. Међутим, постоје различити погледи на начин функционирања и координације јединицама које би ускоро требале бити основане", казао је Топчагић.

Оснивање ових јединица била је пракса и у земљама које су посљедњих година постале чланице и кандидати за чланство ЕУ. Задаћа јединица је координација активности на испуњавању услова за приближавање ЕУ у областима које су у надлежности одређеног министарства и управе.

"Формално имамо европског координатора у сваком министарству и у управи. То су секретари министарстава, односно руководиоци управа. То није довољно јер је потребно много више људи који ће бити задужени за координацију проведбе услова, претприступне фондове и остало" појаснио је Топчагић.

Влада РС већ је формирала јединице за европске интеграције. Исто би ускоро требало да учини и Влада ФБиХ.

"Вјерујем да ће Савјет министара БиХ врло брзо усвојити одлуку о оснивању јединица за европске интеграције. Потребно је обавити одређене консултације како би се допунила већ припремљена одлука", казао је Александар Обрадовић, савјетник предсједавајућег Вијећа министара БиХ.