Са радом је почела нова службена wеb страница Министарства правде Босне и Херцеговине, на адреси www.mpr.gov.ba .

Тим поводом Министарство правде издало је саопштење за јавност у коме стоји:

"Министарство правде БиХ покренуло је нову службену wеb страницу www.mpr.gov.ba.

Концепт и садржај странице у потпуности су засновани на процијењеним потребама грађана који путем Министарства остварују своја права и правне интересе, посебно стручне јавности, медија, правосудних институција, међународних организација и донатора, невладиних и других организација.

Уз максималну прегледност и функционалност, wеb страница корисницима нуди потпуне информације о активностима Министарства, прецизне базе закона и других прописа, међународних уговора и конвенција, стратешких пројеката и докумената, фото, видео и Power point презентације, адресе и линкове ка другим учесницима у реформи сектора правде.

Поред комплетног увида у рад Министарства посредством ове странице, између осталог, можете добити информације о разним видовима практичне помоћи, сва потребна упутства, формуларе, стручну литературу, али и тражити одговоре на за вас важна питања.

На wеb страници Министарства правде БиХ можете остварити комплетан увид у све усвојене прописе, прописе у процедури и прописе које планирамо израдити односно на чијој изради се тренутно ради. Уз то, страница вам пружа могућност да и сами учествујете у изради закона, подзаконских аката, стратегија и других важнијих докумената Министарства правде БиХ.

У нади да ће ова страница побољшати нашу будућу комуникацију и сарадњу, и користити вам у свакодневном раду, са занимањем очекујемо ваше коментаре, приједлоге, примједбе али и питања из наше надлежности."