UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) и Средишњи државни Уред за управу Владе Републике Хрватске организују састанак на тему ''Иновације у управи у медитеранској регији с посебним нагласком на методологије трансфера иновација''. Састанак ће се одржати у периоду 23. – 25. април 2008. године, у Дубровнику.

Овај састанак је једна од активности UNDESA Програма за иновације у јавној управи у Евро – медитеранској регији, који за циљ има допринос унапријеђењу система управе у региону. Циљ састанка је стварање платформе за представљање иновација у јавној управи за више државне званичнике, укључујући и министре из земаља медитеранске регије, као и размјена искустава у овој области и дискусија о трансферу добрих пракси кроз пилот пројекте у бројним земљама региона.

Очекује се да ће на овом догађају високог ранга бити присутно око 40 учесника. Представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ ће такође узети учешће у овом догађају.